ماشین آلات سنگین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   8113 86.17% with 94 votes

آیا شما آماده برای سخت ترین چالش های زیادی به زندگی شما وارد: ساختمان خانه خود را؟ با استفاده از یک سری از ماشین آلات سنگین های مختلف برای کمک به شما کار خود را. در هر سطح شما `ll مجبور به استفاده از دستگاه های مختلف و انجام یک کار متفاوت است.

کنترل بازی:
دنبال دستورالعمل های بازی.

DrivingTruckHeavyMachines