Trời khác biệt Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Bạn có 60 giây cho mỗi cấp độ. Bạn nhận được 10 điểm cho mỗi nhấp chuột chính xác và bạn bị mất 8 điểm cho mỗi nhấp chuột sai.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

DifferenceAndroid DefaultHeaven