הבדל שמיים משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

יש לך 60 שניות לכל רמה. אתה מקבל 10 נקודות עבור כל קליק נכון ואתה מאבד 8 נקודות עבור כל קליק טועה.

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק עם עכבר בלבד.

DifferenceAndroid DefaultHeaven