Headbanging חנה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

חנה אוהבת לשיר ולרקוד, וכשהיא "יש לי של מיקרופון ביד שלה, היא פשוט יכול לא עזרה, אבל לטלטל את הלילה! בחר מגניב, ירך לחפש אותה ולתת לאוהדים שלה לבדוק את סגנון הנדנדה רד!

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי ללחוץ על ודרך שיער צף, הביגוד, ואפשרויות אביזר.

Dress UpMusicFashionGirlStyleRockSingerDanceHeadbangingHanna