Đầu Hunter Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Đi trên một Spree giết chết!

Điều khiển:

Sử dụng chuột để chơi.

ShootingActionBloodSniperViolence