Đầu Hunter 3 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   2512 67.57% with 37 votes

Giải mã truyền mục tiêu của bạn, snipe mục tiêu của bạn, sau đó zipline hơn và cắt đầu mình!

Điều khiển:
Chuột -. Mục đích / shoot
Spacebar - Phạm vi.

ShootingActionShoot 'em UpBloodGoreSniperKillingViolenceHeadHunter