Thu hoạch Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   31 75% with 4 votes

Thu thập các cây trồng táo. Bằng cách sử dụng khung cho sự chỉ đạo của táo trong giỏ. Thanh có thể được kéo và xoay bằng cách xây dựng một cách táo.

Điều khiển:
Sử dụng chuột

PuzzleSkillLogicPhysicsHarvesting