برداشت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

جمع آوری محصول سیب. با استفاده از براکت جهت سیب در سبد. میله ها را می توان کشیده و چرخش از طریق ایجاد یک راه برای سیب.

کنترل بازی:
با استفاده از ماوس

PuzzleSkillLogicPhysicsHarvesting