Cảng Sniper Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

Mục tiêu của bạn là để hoàn thành một số nhiệm vụ bắn tỉa trong khu vực cảng. Do đó, có súng trường và bắn! Chúc may mắn!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingActionShoot 'em UpSniperHarbor