سبک Harajuku بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

سبک Harajuku تمام در مورد شخصی دیوانه و سبک منحصر به فرد است. در این پیراستن، شما به طور کامل می توانید سفارشی کل سبک!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsHarajukuStyle