دزد مبارک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

Awww، در نگاه این دختر کوچک شایان ستایش. چندان 'تی او فقط ژله ... صبر کنید، یک ثانیه ... که در آن 'کیف پول من؟ هی هی تو! هی! به عقب بر گردیم در اینجا، شما دزد کمی کثیف! شما می توانید تی 'فقط را از طریق 20 سطح اقدام steath به دزدکی حرکت کردن، platforming و و هک کامپیوتر! شما 'هرگز دور با این!

کنترل بازی:
در بازی

Action