بازی باغ مبارک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

آیا شما نیز علاقه گوجه فرنگی، توت فرنگی و سالاد؟ در این بازی شما می توانید گیاهان خود را در رشد خود را کمی در باغ کاغذی. انتخاب نهال و بذر آن را در یکی از گلدان. اضافه کردن آب و کود، به طوری که رشد یک گیاه زیبا خواهد شد.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlPlantsManagementGirlsHappyGardenGame