خانواده مبارک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10160 62.73% with 161 votes

امیلی یک خانواده شاد. به تازگی، او می خواهد برای تزئین ویلای او را در یک نگاه جدید خوب است. او در حال حاضر طراحی خانه جدید خود را. آنچه شما باید انجام دهید این است که به ترتیب مبلمان با توجه به تصویر. تصویر خواهد شد به مدت 6 ثانیه نشان داده شده است. سعی کنید به آن را به یاد داشته باشید. آیا شما آماده هستید؟ اجازه بدهید 'برو!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlMemory DecorateGirlsHappyFamily