Hạnh phúc Chim Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   247132 65.17% with 379 votes

Mục đích của trò chơi là để xóa tất cả các loài chim.
Đặt ba hoặc nhiều hơn các loài chim cùng màu để loại bỏ chúng khỏi lĩnh vực này. Mỗi con chim loại bỏ mang lại cho bạn điểm số tiền chính xác.


Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

PuzzleShootingAnimalBirdsManagementAndroid DefaultHappy