هانا مونتانا 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

هانا مونتانا ستاره واقعی از لحظه ای است! طبیعی است که هر کس آن می پردازد با توجه به او، از آنجا که shes جوان، زیبا و آواز می خواند خیلی خوب است. در این مد بازی زیبا می توانید او را تا لباس: شما نمی توانید از دست این فرصت!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpHannahMontana