Treo Man cực Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   6737 64.42% with 104 votes

Trả lời chính xác hoặc người đàn ông thanh sẽ chết. Don 't lo lắng ông đã giành' t được treo nhưng thay vào đó là một cách rất nhiều để ông chết.

Điều khiển:
Sử dụng bàn phím để gõ câu trả lời.

ActionStickKillingFunnyHangExtreme