جراحی دست بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   44 50% with 8 votes

بیمار تا به برخی از مشکلات بزرگ در دست او را پس از سقوط down.You باید عجله به درمان دست خود را قبل از زخم شدن worse.Follow مراحل را به یک عمل جراحی موفقیت آمیز دست. کنترل: در این بازی عمل جراحی شما را مجبور به استفاده از موس خود را به بازی این بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Girl Surgery Hand