جراحی دست 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   34 42.86% with 7 votes

به نظر می رسد که این پسر بد در دست خود صدمه دیده شد و در حال حاضر او در عمل جراحی کلینیک شما می باشد! استفاده از تمام ابزار پزشکی مفید برای مراقبت دست خود را قبل از زخم کردم بد! کنترل: استفاده از موس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Other Girl Surgery Hand