Hamster nhà hàng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   332 94.29% with 35 votes

Hôm nay, chúng tôi 'lại sẽ làm việc như một người bồi bàn hoặc phục vụ bàn trong một nhà hàng đầy những chuột. Hamster là loài động vật nhỏ, nhưng họ có một sự thèm ăn rất lớn! Chọn một nơi cho họ trong nhà hàng của bạn, và mang lại cho họ thức ăn hoặc đồ uống mà họ đặt hàng. Nếu bạn phục vụ họ một cách nhanh chóng và nếu 's thực phẩm rồi, nhà hàng của bạn sẽ là một thành công lớn. Trong trường hợp đó, bạn thậm chí có thể mở rộng ở các cấp độ tiếp theo. Làm cho nhà hàng của bạn là thành công nhất của cả nước chuột!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Purchase Equipment UpgradesSeriesAnimalFoodFood ServingManagementGirlsHamsterRestaurant