همستر عشق بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   174 80.95% with 21 votes

یک همستر سالم،، همستر خوشحال است. برای مراقبت از حیوانات خانگی جدید خود را در این بازی سرگرم کننده مراقبت. استفاده از تمام اسباب بازی ها و مواد غذایی در دسترس شما به اطمینان همستر خانواده خود را رشد می کند و کامیاب! پیشرفت از طریق سطوح به لباس همستر خود را در لباس ناز و احمقانه.

کنترل بازی:
با استفاده از ماوس به هدایت همستر خود را از فعالیت به فعالیت شده است. اطمینان حاصل کنید که به نگه داشتن چشم در سلامت و شادی خود را!

AnimalAnimalsStyleDress UpManageCuteManagementAnimalHamsterLove