Búa Halloween Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Toss bí ngô như xa như bạn có thể

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ThrowingTiming Android HalloweenHammering