Hambo Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Trang bị nhiều loại vũ khí, bạn phải khéo léo sử dụng chúng để giải cứu người bạn tốt nhất của bạn Bacon trong game này kỹ năng dựa trên vật lý.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingActionShoot 'em UpThrowingBombAnimalGunsTiming Hambo