ژامبون و پنیر Calzones ها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

calzones

ژامبون و پنیر یک وعده غذایی delicous زمانی که آن را به خوبی انجام داده است. مراحل و calzone عالی است.

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

GirlFoodCookingGirls