Halloween Pumpkin Pie Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   02

Bạn sẽ được cung cấp hướng dẫn về cách làm cho chiếc bánh bí ngô. Sau khi hoàn thành sớm, bạn sẽ nhận được điểm thưởng.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

GirlFoodCookingGirlsHalloweenPumpkin