مامانی هالووین کوچک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   43 57.14% with 7 votes

دختر ناز کوچولو برتا خواهد امشب هالووین مد نمایش بپیوندید. این اولین حزب هالووین او است، بنابراین او می خواهد برای نشان دادن حس مد خود را. کمک به طراحی خود را مطرح مناسب. او باید محبوب مامانی هالووین کمی!

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

GirlDress UpFantasyBabyAndroid HalloweenGirlsLittleSweetie