Halley Berry nổi tiếng Makeover Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   31 75% with 4 votes

Halley Berry người nổi tiếng siêu từ Hollywood có tên tiệm của bạn từ người bạn của mình. Cô được cho biết rằng bạn có thể làm các makeover tốt nhất trong thị trấn và mất 10 năm nữa cô ấy! Người nổi tiếng không muốn bị bỏ rơi do đó hãy chắc chắn rằng bạn làm tốt nhất của bạn cho cô ấy.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

MakeoverCoolGirlEasyAwesomeGirlyMakeMakeoverHalleyBerryCelebrity