Phòng trang trí Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   22 50% with 4 votes

Đã bao giờ bạn tự hỏi làm sao nó cảm thấy vẽ, cung cấp và trang trí phòng khách trong một vài mintes? Nó cảm thấy rất hạnh phúc. Chơi trò chơi này và bạn cũng cảm thấy hạnh phúc.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsDecorateRoomAndroid GirlsHallDecoration