Hairic Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Nhằm mục đích hairball của bạn khi bạn gõ đối tượng lông khác vào màu sắc thích hợp của họ về bức tường lông

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi bởi chỉ có chuột.

Mouse SkillCollecting Hairic