Hairic משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

לכוון כדור פרוותך כמו שאתה להפיל אובייקטים אחרים שעירים על הצבעים הנכונים שלהם של קירות שעירים

בקרות משחק:
המשחק הזה הוא שיחק על ידי עכבר בלבד.

Mouse SkillCollecting Hairic