سالن مو مخلوط بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

زیبا سالن مو بازی که در آن شما را مجبور به قطع، شستشو، رنگ مو و کارهای بیشتری برای انجام.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Role PlayingGirlGroomingGirlsHairSalonMixed