Mania tóc Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   126 66.67% with 18 votes

BEA điên biết rằng mái tóc với flair đi ra ngoài để có!

Điều khiển:
Làm cho tóc mỗi khách hàng 's là lớn nhất có thể bằng cách kéo các công cụ thích hợp cho khách hàng và theo các hướng dẫn để lắc hoặc xoay chuột, hoặc thả các công cụ và báo chí không gian nhanh chóng, cho đến khi thanh tóc lớn lấp đầy. Điền vào các mục tiêu tóc càng nhanh càng tốt. Nếu khách hàng của bạn cố gắng rời khỏi, thu hút hoặc buộc anh ta hoặc cô ở lại với các công cụ từ công cụ thanh-nhưng, xem ra các công cụ mà có thể làm việc chống lại bạn!

Mouse SkillGirlFunnyGroomingGirlsHairMania