آشپزی Gyouza سرعت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   104 71.43% with 14 votes

آیا شما لذت بردن از یادگیری طبخ غذا های جدید؟ آیا غذاهای آسیایی را دوست دارید؟ اگر دوست دارید هر دو از کسانی که شما ممکن است یک بازی بزرگ برای خودتان. ساده ایجاد Gyouza با بیشترین سرعت ممکن که فروش آنها به سرعت در مواد غذایی خود را ایستاده. این همه پایین می آید به هنر پخت و پز سرعت. گرفتن آن را اشتباه می تواند مشتریان خود را با این حال به نوبه خود، گرفتن آن را حق در واقع شما مشتریان بیشتری را به ارمغان بیاورد. این بازی یک بازی سریع ء پخت و پز است، آیا شما تا به چالش؟

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به دنبال دستور غذا.

CookingGirlsCookSpeedSimplePlayYummyGirlyAsianGirlEasyFoodCookingFastGyouza