Gunrox Valentine 's Day Wars Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

kết thúc ra sóng của Cupids xấu như bạn cố gắng để vượt qua căn cứ kẻ thù của bạn. Nâng cấp vũ khí và phòng thủ.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ShootingActionDefenseShoot 'em UpPurchase Equipment UpgradesDefendGunsGunroxValentine-sWars