Gunrox - Gang Wars Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   95 64.29% with 14 votes

Gửi băng nhóm của mình vào quân địch để lấy nó ra. Nâng cấp áo giáp và vũ khí để đạt được lợi thế.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

FightingShootingActionDefenseShoot 'em UpPurchase Equipment UpgradesDefendGunsGunroxGangWars