تفنگ اکسپرس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

تحویل محموله گرانبها را در این موتور اینده رانندگی و تیراندازی اغراق.

کنترل بازی:
W، A، S، D / کلیدهای پیکان - حرکت انجمن ماوس - هدف / شوت.

ShootingDrivingActionShoot 'em UpStreetGirlMotorcycleObstacleExpress