Gumball: حومه کاراته استاد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   14037 79.1% with 177 votes

حومه کاراته استاد بازی Gumball که اجازه می دهد شما را Gumball Watterson در یک ماجراجویی بالا لگد زدن از طریق حومه است. پا زدن و پانچ رقبای کاراته خود را به عنوان پرش و اسلاید موانع گذشته. تا چه حد می تواند آن را به شما را؟

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Gumball