Gumball: چلپ چلوپ کارشناسی ارشد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   16619 89.73% with 185 votes

قانون استخر Gumball و داروین در چلپ چلوپ استاد. پرش کردن 'جهان بلندترین شیرجه بالا برای ایجاد یک چلپ چلوپ بزرگ. جمع آوری اشیاء در راه را برای ایجاد یک موج جزر و مدی حماسه آب. موج بزرگتر، امتیاز بیشتری به شما 'خواهید دریافت کنید. این ها 'چلپ چلوپ نهایی مسابقه!

کنترل بازی:
در بازی

Action Gumball