Gumball خلبان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   91 90% with 10 votes

راهنما Gumball به پرواز با هواپیما خود و جلوگیری از برخورد با بالن

کنترل بازی:
در بازی

Skill Airplane Defense Flying Girl Gumball Pilot