Gumball: سخت کلاه فشار دادن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10519 84.68% with 124 votes

راهنما Gumball نجات داروین از یک منطقه خطرناک ساخت و ساز در هارد کلاه فشار دادن. fieldtrip مدرسه به محل ساخت و ساز چندان تی 'به عنوان امن به عنوان آن را برای تلفن های موبایل. خم قوانین فیزیک برای پیدا کردن داروین و ایمن نگه داشتن او. پیچ و تاب راه خود را از طریق تن از پازل در سخت کرده بود فشار دادن.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Gumball