بازی Gumball : چرخ خشم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   6011 84.51% with 71 votes

قرار دادن پدال به فلز به عنوان به Gumball 's با مادر . سرعت در سراسر المور به سواری، تحویل پیتزا استفاده کرد ، و رقابت برای پول نقد! رانندگی سریع و خشمگینانه به دست آوردن پول نقد و به Gumball تولد کامل

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball