بازی Gumball : مرتب کردن ! بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   180 100% with 18 votes

به Gumball ' خانه شده است کاملا سطل آشغال . کمک به او را با رفتن از یک اتاق به اتاق و کلیک کردن بر روی هر آنچه را که باید پاک شود تا . اما مراقب! شما در مقابل ساعت است. چه کسی می دانست تمیز کردن می تواند این بازی سرگرم کننده ؟

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball