بازی Gumball: حومه سوپر ورزشی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   457 86.54% with 52 votes

اجازه دهید بازی شروع! را فراموش کرده ام ریو. برو برای طلا در حومه سوپر ورزشی. کمک به Gumball برنده حوادث مانند مبارزه کردن دوچرخه، پرش مکان بازی، می توانید بازی شیر یا خط، و تقلا از جنگ! بازی در برابر کامپیوتر یا چالش یک دوست در حالت 2 نفره.

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball