Gumball بازی: حومه کاراته استاد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   5111 82.26% with 62 votes

حومه کاراته استاد بازی Gumball که اجازه می دهد شما را Gumball Watterson را در یک ماجراجویی بالا لگد زدن از طریق حومه است. شروع و پانچ رقبای کاراته خود را به عنوان پرش و اسلاید موانع گذشته. چه حد می تواند آن را به شما را؟

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball