Gumball بازی: تف توپ جنگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2810 73.68% with 38 votes

Gumball است تا خوب! او با یک ماموریت، یک هدف است. و هدف هر کس در مدرسه است! راهنما توپ تف پرتاب Gumball در افراد در مدرسه قبل از زمان اجرا می شود بدون اینکه گیر. انجمن ماوس: هدف / شلیک

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball