بازی Gumball: از راه دور فو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   469 83.64% with 55 votes

Wattersons 'نبرد برای در اختیار داشتن تلویزیون از راه دور کثیف می شود. مبارزه برای کنترل از راه دور و کسب حق به تماشای برنامه مورد علاقه خود را!

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball