بازی Gumball : pocalypse پیتزا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   7117 80.68% with 88 votes

یافتن لری و جلوگیری از آخرالزمان در پیتزا - pocalypse . هنگامی که لری همه شغل خود را ترک کنید، المور به وحشت و هرج و مرج سقوط کرد. حالا این ها ' تا Gumball، داروین، آنایس ، و ریچارد به او را به عقب . اما در ابتدا آنها خواهید به نبرد باندهای رفتگران توسط موز جو ، کارمن ، و توبیاس منجر شود. بازوکا راه اندازی، پرتاب نارنجک ، پینتبال آتش و به منظور برگشت به بیابانی است.

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball