بازی Gumball: آه، نه، G. در Lato بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   62 75% with 8 votes

بیا و از بیرون رفتن با Gumball و داروین بر روی سقف المور دبیرستان. هدف از این بازی است به رها کردن آیتم به عنوان بسیاری از شما را پایین را به دوستان خود می توانید - پنی فیتزجرالد، آنایس Watterson و توبیاس ویلسون - حلق آویز گاهی از پنجره زیر. اما نگاه کنید! سارا G. در Lato است به آرامی پیشرفت کردن ساختمان با مطلقا هیچ لرز. متوقف کردن او را از رسیدن به سقف و یا بازی این ها 'بیش از!

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball