بازی Gumball: کابوس در Elmore بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   13130 81.37% with 161 votes

کابوس در Elmore جهان در برابر Gumball در کابوس در Elmore تبدیل شده است. ریچارد 'ها پخت و پز نفرت انگیز به Gumball، داروین، و Anais برخی از کابوس تند و زننده. آیا می توانید در یک جهان از هیولا نوشابه زنده ماندن، فریاد تکه هات داگ، و باکتری های غول پیکر؟

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball