بازی Gumball: دیوانه غذاخوری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   81 88.89% with 9 votes

خدمت به مواد غذایی را به دوستان کارتون خود را در به Gumball: دیوانه غذاخوری. توبیاس ویلسون، تری، و لسلی گرسنه برای رفتار هستند. شما می توانید کیک، پیتزا و سیب نوعی اب نبات در سراسر جداول بازی شیر یا خط. سپس، جمع آوری آب نبات ها و مواد غذایی بازگشت برای نقاط اضافی. دون 'تی را فراموش موز جو و Bobert!

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball