بازی Gumball: خانه خالی از سکنه شوخی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   7215 82.76% with 87 votes

آماده برای یک خانه خالی از سکنه شوخی شبیه هیچ دیگر! دوستان Gumball 'ها به عنوان ارواح در لباس پوشیدن و تلاش برای ترساندن او. روشن کردن جداول در آنها را! نوشیدن برون مایه به نوبه خود به یک روح واقعی و تعقیب فانتوم را جعلی خواندند. آیا می توانید مانور خالی از سکنه بدون اینکه pranked شما فرار؟

کنترل بازی:
در بازی

Funny Gumball